Osviežovač vzduchu Q-Power citrón 300 ml Zväčšiť

Osviežovač vzduchu Q-Power citrón 300 ml

Cena bez DPH 1,23 €

Cena s DPH 1,48 €

Tovar nemáme na sklade

8590273702487

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.

Osviežujúci sprej s jemnou a sviežou vôňou citrónu. Odstraňuje nepríjemný zápach. Objem 300 ml. Celý popis
Popis výrobku
Popis výrobku
Osviežujúci sprej s jemnou a sviežou vôňou citrónu. Odstraňuje nepríjemný zápach. Objem 300 ml.

Použitie: Osviežovač vzduchu pred použitím potraste. Uchopte nádobu zvisle a rozprašujte smerom do stredu miestnosti. Nestriekajte priamo na potraviny a textil. Dátum spotreby je uvedený na dne obalu.

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani pri spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. nevystavujte teplotám nad 50 stupňov C. Nestriekajte na otvorený oheň ani na iný zdroj vznietenia. Zabráňte vdychovaniu aerosólov. Uchovajte mimo dosahu detí. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Zneškodnite nádobu ako nebezpečný odpad.

 

Výrobca

Pre SOLVENT ČR s.r.o. dodáva de Miclén Trading s.r.o.