Osviežovač vzduchu Glade sprej Citrus 300ml Zväčšiť

Osviežovač vzduchu Glade sprej Citrus 300ml

Cena bez DPH 1,75 €

Cena s DPH 2,10 €

IHNEĎ k odoslaniu

4000290997543

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.

Osviežovač vzduchu v spreji. Unikátna vôňa citrusu prináša pokojnú a relaxačnú atmosféru. Celý popis
Popis výrobku
Popis výrobku
Osviežovač vzduchu v spreji. Unikátna vôňa citrusu prináša pokojnú a relaxačnú atmosféru.
Objem: 300 ml

 

Bezpečnostné informácie

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa ani iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte aerosóly.Používajte podľa návodu. Používajte iba v dobre vetranom priestore. Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny. Prázdny obal zneškodňujte v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch.