Q-Power čistič okien 500 ml Zväčšiť

Q-Power čistič okien 500 ml

Cena bez DPH 0,74 €

Cena s DPH 0,88 €

IHNEĎ k odoslaniu

8590273700933

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.

Prostriedok na umývanie okien. Viac lesku bez škŕň. Objem 500 ml.Zloženie:POZOR. Horľavá kvapalina a pary. Uchovávajte mimo obsahu detí. Celý popis
Popis výrobku
Popis výrobku
Prostriedok na umývanie okien. Viac lesku bez škŕň. Objem 500 ml.

Zloženie:POZOR. Horľavá kvapalina a pary. Uchovávajte mimo obsahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odtráňte ich. Pokračujte s vyplachovaním. PO EXPOZÍCII ALEBO PODOZRENí Z NEJ: volajte toxikologické infomačné centrum/ lekára. Zneškodnite obsah/ nádobu v súlade s miestnymi predpismi odovzdaním osobne oprávnenej na likvidáciu odpadu. Môže vyvolať alergickú reakciu obsahuje reakčnú zmes: 5- chlor-2-methylisothiazol-3 (2H)-onu a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu (3:1).

 

Výrobca

Severochema, družstvo pre chemickú výrobu, Liberec vyrába pre SOLVENT ČR s.r.o.

 

Zloženie produktu

Etanol, <5% aniónové povrchovo aktívne látky, <5% katiónové povrchovo aktívne látky, konzervant (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazoline), parfum, farbivo. Ošetrený výrobok- C (M) T/ MIT (3:1)

 

Dátum minimálnej trvanlivosti spotreby

Najlepšie spotrebovať do 36 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale.

4 podobných produktov v rovnakej kategórii