Fixinela Plus na toalety 500ml Zväčšiť

Fixinela Plus Green idea 500ml čistiaci prostiedok na toalety

Cena bez DPH 1,67 €

Cena s DPH 2,00 €

IHNEĎ k odoslaniu

8585003911604

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.

Fixinela Plus Green idea. Vysoko účinný tekutý čistiaci prostriedok slúži na čistenie umývadiel, vaní, obkladačiek, hygienických zariadení. Celý popis
Popis výrobku
Popis výrobku
Fixinela Plus Green idea. Vysoko účinný tekutý čistiaci prostriedok slúži na čistenie umývadiel, vaní, obkladačiek, hygienických zariadení. Rozpúšťa usadeniny z vodného a močového kameňa, odstraňuje zastaralú špinu a iné usadeniny. Objem 500 ml.

 

Bezpečnostné informácie

Bezpečnostné upozornenie:Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné okuliare.Prvá pomoc:PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.Okamžite volajte lekára.PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

 

Dodržiavanie predpisov

Nebezpečenstvo:Spôsobuje vážne poškodenie očí. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

 

Zloženie produktu

5-15 % kyselina citrónová,< 5 % neiónový tenzid,parfum, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, farbivá.Obsahuje:alkoholy, C14-15-s rozvetvenými a lineárnymi reťazcami, etoxylované (>=2.5 EO).Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

 

Návod na použitie

Prípravok nastriekajte na navlhčené znečistené miesto a rovnomerne rozotrite hubkou. Nechajte pôsobiť podľa intenzity znečistenia a dôkladne opláchnite vodou. Pri silnom znečistení postup opakujte.Ošetrený výrobok. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1).

22 podobných produktov v rovnakej kategórii