Calgonit finish čistič umývačky 250 ml Zväčšiť

Calgonit finish čistič umývačky 250 ml

Cena bez DPH 2,60 €

Cena s DPH 3,12 €

IHNEĎ k odoslaniu

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.

Prostriedok na vyčistenie umývačky riadu od mastnoty a vodného kameňa. Celý popis
Popis výrobku
Popis výrobku
Prostriedok na vyčistenie umývačky riadu od mastnoty a vodného kameňa.
Objem: 250 ml

 

Dodržiavanie predpisov

NebezpečenstvoSpôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu. Nebezpečné zložky: isotridekanol, etoxylovaný. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

 

Návod na použitie

Príprava a použitieNávod na použitie: 1 Odstráňte nálepku. Uzáver neodstraňujte.2 Umiestnite hornou stranou nadol do spodného koša.3 Použite s prázdnou umývačkou riadu. Spustite program s teplotou minimálne 65 °C.Vhodné pre všetky umývačky riadu. Nepridávajte čistiaci prostriedok.

 

Osobité podmienky skladovania a/alebo použitia

SkladovanieSpotrebujte najlepšie do 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

 

Zoznam zložiek

Zloženie5 % alebo viac, ale menej ako 15 % neiónové povrchovo aktívne látky, Ďalej obsahuje parfum