Prášok Finish PowerPowder 2,5 kg Zväčšiť

Prášok Finish PowerPowder 2,5 kg

Cena bez DPH 4,72 €

Cena s DPH 5,66 €

Tovar nemáme na sklade

8594002681487

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.

Prášok do umývačiek riadu bez vône Balenie: 2,5 kg Dodržiavanie predpisovPozorSPÔSOBUJE VÁŽNE PODRÁŽDENIE OČÍ. Celý popis
Popis výrobku
Popis výrobku
Prášok do umývačiek riadu bez vône
Balenie: 2,5 kg

 

Dodržiavanie predpisov

PozorSPÔSOBUJE VÁŽNE PODRÁŽDENIE OČÍ. Pokyny pre bezpečné používanie: Pred použitím si prečítajte etiketu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

 

Zloženie produktu

<5 % uhličitan sodný, zlúčenina s hydrogénperoxidom (2:3) (bieliace činidlo na báze kyslíka), fosfáty, neiónové povrchovo aktívne látky, fosforečnany, polykarboxyláty, enzýmy (proteáza, amyláza), parfumy (limonene), Nebezpečné látky: uhličitan sodný, zlúčenina s hydrogénperoxidom (2:3)

 

Návod na použitie

Príprava a použitieNávod na použitie: Odstráňte zvyšky potravín. Naplňte dávkovač umývacieho prostriedku po značku v súlade s pokynmi výrobcu. Odporúčame množstvo je 40ml. Ak je riad veľmi špinavý, použite 45 ml. Pre ľahko zašpinený riad stačí menej prášku. Používajte tiež Finish soľ a leštidlo.

 

Osobité podmienky skladovania a/alebo použitia

Skladujte mimo teplých a vlhkých miest. Spotrebujte najlepšie do 2 rokov od dátumu výroby uvedenom na obale.