Leštidlo Finish 800 ml lemon Zväčšiť

Leštidlo Finish 800 ml lemon

Cena bez DPH 5,87 €

Cena s DPH 7,04 €

IHNEĎ k odoslaniu

8592326010419

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.

Finish leštidlo do umývačiek riadu dodá riadu žiarivú čistotu a lesk bez škvŕn. Zabraňuje tvorbe kvapiek na skle a riadoch. Celý popis
Popis výrobku
Popis výrobku
Finish leštidlo do umývačiek riadu dodá riadu žiarivú čistotu a lesk bez škvŕn. Zabraňuje tvorbe kvapiek na skle a riadoch. Urýchľuje proces sušenia.
Objem: 800 ml

 

Dodržiavanie predpisov

PozorSpôsobuje vážne podráždenie očí. Obsahuje reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č.247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č.220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare/ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

 

Zloženie produktu

5 % alebo viac, ale menej ako 15 % neiónové povrchovo aktívne látky, Parfum, Limonene, Hexyl cinnamal, Obsahuje konzervanty methylchloroisothiazolinone a methylisothiazolinone, potassium sorbate

 

Návod na použitie

Príprava a použitiePokyny na použitie: Pravidelne dopĺňajte zásobník leštidla.

 

Osobité podmienky skladovania a/alebo použitia

Spotrebujte najlepšie do 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

23 podobných produktov v rovnakej kategórii