Náhradný blok Domestos 3 in 1 Atlantic Zväčšiť

Náhradný blok Domestos 3 in 1 Atlantic

Cena bez DPH 0,98 €

Cena s DPH 1,18 €

IHNEĎ k odoslaniu

8717163350034

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.

Náhradný blok Domestos 3 in 1 Atlantic.Bezpečnostné informácieNebezpečenstvoDomestos 3 v 1 Power Pine tuhý WC blokSpôsobuje vážne poškodenie očí. Celý popis
Popis výrobku
Popis výrobku
Náhradný blok Domestos 3 in 1 Atlantic.

Bezpečnostné informácie
NebezpečenstvoDomestos 3 v 1 Power Pine tuhý WC blokSpôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Obsahuje linalol, 1-(2,3,8,8-tetrametyl-1,2,3,4,5,67,8-oktahydro-2-naftyl)etán-1-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Obsahuje: nátrium-dodecylbenzénsulfonát; etoxylované alkoholy.

Názov produktu
Domestos 3 v 1 Atlantic WC tuhý blok 40 g

Zloženie produktu
30 % a viac aniónové povrchovo aktívne látky, 5 % alebo viac, ale menej ako 15 % parfum, Menej ako 5 % fosfáty, aromatické uhľovodíky, butylphenyl methylpropional, alpha-isomethyl ionone, limonene, benzyl alcohol, linalool, citronellol, hexyl cinnamal

Meno alebo obchodné meno a adresa distribútora
Unilever Slovensko, spol s r.o.Karadžičova 10821 08 Bratislava

Krajina pôvodu
Vyrobené v EU

30 podobných produktov v rovnakej kategórii