Domestos blok 3 in 1 Atlantic Zväčšiť

Domestos blok 3 in 1 Atlantic

Cena bez DPH 1,35 €

Cena s DPH 1,61 €

IHNEĎ k odoslaniu

8717163540046

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.

Popis výrobku
Popis výrobku
Závesný plastový košík do WC s vymeniteľnou tuhou náplňou 3 v 1, ktorá likviduje prostredie na množenie baktérií, bráni tvorbe vodného kameňa a zanecháva dlhotrvajúcu sviežu vôňu.
Vôňa: Atlantic

 

Bezpečnostné informácie

NEBEZPEČENSTVODomestos 3 v 1 WC tuhý blokSpôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Obsahuje hexyl-2-hydroxybenzoát, 2-(4-terc-butylbenzyl)propanál, dimetylcyklohex-3-én-1-karbaldehyd. Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Obsahuje: nátrium-dodecylbenzénsulfonát; nátrium-dodecyl-sulfát.

 

Názov produktu

Domestos 3 v 1 Atlantic WC tuhý blok 40 g

 

Zloženie produktu

30 % a viac aniónové povrchovo aktívne látky, 5 % alebo viac, ale menej ako 15 % parfum, Menej ako 5 % fosfáty, aromatické uhľovodíky, butylphenyl methylpropional, alpha-isomethyl ionone, limonene, benzyl alcohol, linalool, citronellol, hexyl cinnamal

 

Meno alebo obchodné meno a adresa distribútora

Unilever Slovensko, spol s r.o.Karadžičova 10821 08 Bratislava

 

Krajina pôvodu

Vyrobené v EU

 

Návod na použitie

Návod na použitieZaveste cez okraj WC misy a nastavením dĺžky držiaka sa uistite, že je na mieste dostatočne obmývanom vodou. Po rozpustení WC bloku vyhoďte zvyšný materiál vrátane nerozpusteného gélu do odpadkového koša a prázdnu nádobku doplňte náhradnou náplňou Domestos. Po manipulácii s výrobkom si umyte ruky.

30 podobných produktov v rovnakej kategórii